הדבקה חזקה 3M

פשוט להתקנה

ללא קידוח

בעל כוסית יחידה

28.99