הדבקה חזקה 3M

פשוט להתקנה

ללא קידוח

בעל כוסית יחידה

24.99