מחזיק נייר - טבעת

25.99

הדבקה חזקה 3m

פשוט להתקנה

ללא קידוח