מחזיק נייר - טבעת

29.99

הדבקה חזקה 3m

פשוט להתקנה

ללא קידוח